Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 15783Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Knoevenoordstraat 51, te Brummen.

Status: aanvraag verleend

Datum verzonden: 18 januari 2019

Gelegenheid: Rondje Oeken

Activiteit: prestatieloop buitengebied Brummen (Oeken)

Datum: 27 januari 2019 van 8.00 uur tot 13.00 uur

Locatie: start van Knoevenoordstraat 51 door buitengebied Oeken

Verkeersmaatregelen: de Knoevenoordstraat tussen het Apeldoorns Kanaal en de Stouwstraat wordt op 27 januari 2019 van 9.30 uur tot 12.00 uur afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Zaaknummer: Z029492

 

Inzien stukken

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Brummen, 23 januari 2019

Burgemeester van Brummen