Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 157165Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

IJshof 1 in Zevenbergen

veranderen van 2 deuropeningen en herzien brandcompartimentering

18 juni 2019

Zomervlinder 19 in Standdaarbuiten

aanleggen van een uitrit

15 juni 2019

Arkelhof 93 in Zevenbergen

wijzigen van de reeds eerder verleende vergunning

13 juni 2019

Mark S. Clarkelaan 21 in Zevenbergen

vervangen van alle dak- en gevelpanelen van het revisiegebouw

17 juni 2019

Noordlangeweg 3 in Willemstad

vernieuwen van de kapconstructie

12 juni 2019

Kreekkant 2 in Zevenbergen

plaatsen van een dakkapel

14 juni 2019

Voorstraat 19C in Fijnaart

realiseren van een bovenwoning

14 juni 2019

Margrietstraat 24 in Moerdijk

verbouwen van de woning

13 juni 2019

  

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Havenkant 8 in Moerdijk

revisie

14 juni 2019

  

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.