Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 157140Beschikkingen | afhandelingRectificatie: Verleende omgevingsvergunning, aanleggen van een aanlegsteiger met terras aan de kade voor de duur van 10 jaar, openbaar water bij Houttil 1 Alkmaar, Houttil 3 Alkmaar en verder

1811

Rectificatie (verduidelijking) reguliere voorbereidingsprocedure: verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Oorspronkelijk: openbaar water t.b.v. Houttil 3 Alkmaar: het aanleggen van een aanlegsteiger met terras aan de kade voor de duur van 10 jaar Datum einde bezwaartermijn:17 juli 2019

Moet zijn: openbaar water bij Houttil 1 Alkmaar, Houttil 3 Alkmaar en verder: het aanleggen van een aanlegsteiger met terras aan de kade voor de duur van 10 jaar

Datum einde bezwaartermijn:17 juli 2019

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR. De termijn van zes weken loopt tot de genoemde datum einde bezwaartermijn. Eventuele bezwaren dienen vóór deze datum ontvangen te zijn.