Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2019, 156Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het renoveren en uitbreiden kantoor op het perceel Breeuwhamer 2 A te De Goorn

De gemeente heeft op 18 december 2018 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2018-HZ-0548 voor een omgevingsvergunning voor het renoveren en uitbreiden kantoor op locatie Breeuwhamer 2 A te De Goorn te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.