Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2019, 153464Beschikkingen | afhandelingGemeente Borger-Odoorn, Valthermond, Noorderdiep, 400 (c), het bouwen van een woning (verleend)

Omgevingsvergunning WABO Reguliere procedure

Datum besluit: 12 juni 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Valthermond

Noorderdiep 400 (c)

het bouwen van een woning, (22913-2019)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.

Gedurende de bezwaartermijn kunnen de aanvragen en beschikkingen en de bijbehorende stukken door een ieder worden tot 6 weken na publicatie worden ingezien. U kunt zicht hiervoor melden bij de balie Omgeving, afdeling Klantcontactcentrum op werkdagen tussen 08:30 en 12:00 uur in het gemeentehuis te Exloo.