Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 153074VerordeningenBesluit tot intrekking Nadere regels Leefbaarheidsfonds 2019-A

 

Het college heeft op 18 juni 2019 besloten tot:

 

het vaststellen van de Nadere regels leefbaarheidsfonds 2019-B waarin de Nadere regels Leefbaarheidsfonds 2019-A worden ingetrokken.

De Nadere regels Leefbaarheidsfonds 2019-A zijn ingetrokken met ingang van 22 juni 2019 en blijven van toepassing op subsidieaanvragen voor activiteiten die in de periodes 1 mei 2019 tot en met 31 augustus 2019 plaatsvinden.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 18 juni 2019,

Adriaan Hoogendoorn

Burgemeester

Henk Mulder

Gemeentesecretaris