Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 152801Overige overheidsinformatieRaadsvergadering Perspectiefnota

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op dinsdag 25 juni 2019 om 20.00 uur. Na schorsing wordt deze vergadering voortgezet op donsdag 27 juni 2019 om 16.00 uur.

Locatie: raadszaal gemeentehuis Brummen

 

Agenda

 

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. 1e bestuursrapportage 2019

4. Perspectiefnota 2020-2023

 

Schorsing en voortzetting op 27 juni 2019 om 16.00 uur

 

4. Perspectiefnota 2020-2023 (vervolg)

5. Risico inventarisatie 2019 voor bepaling weerstandsreserve 2019

6. Sluiting

 

Brummen, 13 juni 2019