Gemeenteblad van Leusden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeusdenGemeenteblad 2019, 152344Beschikkingen | afhandelingGemeente Leusden Kennisgeving gewijzigd besluit op aanvraag omgevingsvergunning Bouwdriest 30 te Leusden

Bouwdriest 30 te Leusden het plaatsen van twee airco's Wabo-2019-046

 

De gemeente heeft op 18 juni 2019 een gewijzigd besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer WABO-2019-046 voor een omgevingsvergunning op locatie Bouwdriest 30 te Leusden. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft het plaatsen van twee airco's en bevat de volgende activiteiten:

 

  • 1.

    Bouw

  • 2.

    Handelen in strijd met regels RO

     

Inzage

De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis, u kunt een afspraak maken bij het Omgevingsloket via de website van de gemeente Leusden via de URL:

https://www.leusden.nl/afspraakmaken.html?home2#select/

 

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van Leusden, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, postbus 150, 3830 AD Leusden. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 19 juni 2019 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via gemeente@leusden.nl of telefoonnummer 14 033.