Gemeenteblad van Molenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MolenlandenGemeenteblad 2019, 152332Beschikkingen | afhandelingGemeente Molenlanden, verleende omgevingsvergunning reguliere procedure Menno van Coehoornsingel 40 te Langerak, zaaknummer 1011845

Kennisgeving verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Activiteit:

Bouwen van een bouwwerk

Voor: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning.

Locatie: Menno van Coehoornsingel 40 te Langerak

(Verzend)datum besluit: 18 juni 2019

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Daarom kunt u eventueel om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Bij omgevingsvergunningen voor meer dan 11 woningen, windenergieprojecten en herstructurering van woon- en werkgebieden wijzigt de beroepsprocedure als gevolg van de Crisis- en herstelwet. In de omgevingsvergunning kunt u nalezen of dit van toepassing is. Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met het vakteam Bouw- en Woningtoezicht via telefoonnummer: 088 75 15 000.