Gemeenteblad van Westervoort

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestervoortGemeenteblad 2019, 152325Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Klapstraat 96 te Westervoort

Op 27 mei 2019 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Klapstraat 96 te Westervoort. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummerZ/19/051973/19SZ0896. De aanvraag betreft:

  • Het (ver)bouwen van een Bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsvergunning@1stroom.nl of telefoonnummer 088-695 3000.