Gemeenteblad van Dordrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DordrechtGemeenteblad 2019, 152322Beschikkingen | aanvraagGemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een splitsing appartementsrechten Markettenweg 4A en 8 te Dordrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een splitsing appartementsrechten hebben ontvangen:

 

Aanvraag:

Z-19-353100

Activiteit:

Voor: het splitsen van het pand in 2 appartementsrechten

Locatie: Markettenweg 4A en 8 te Dordrecht

Datum ontvangst: 8 mei 2019

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvraag heeft beslist. Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.