Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2019, 152292Beschikkingen | afhandelingBurgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein maken het volgende bekend: Ontwerpbesluit voor een projectomgevingsvergunning, Utrechtsestraatweg 4 te Nieuwegein

Ter inzage termijn: 21 juni t/m 1 augustus 2019

Utrechtsestraatweg 4, 3438AK Nieuwegein

Omschrijving: het uitbreiden van de achterzijde inclusief kelder, het gedeeltelijk slopen i.v.m. interne verbouwing/onderhoudswerkzaamheden) en het wijzigen van de bestemming naar wonen (= realisatie van 15 appartementen)

Kenmerk: 757530

 

Korte omschrijving project

Het ontwerpbesluit heeft betrekking op een aangevraagde vergunning voor het verbouwen van het rijksmonument aan Utrechtsestraatweg 4 (De Lantaern) ten behoeve van 15 appartementen. Er is een uitgebreide procedure vereist omdat het pand de status van rijksmonument heeft. Dit betekent o.a. dat er advies is gevraagd aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en ook aan de gemeentelijke monumentcommissie. Het plan is enkele keren aangepast op basis van die adviezen. De planversie die nu ter inzage ligt komt volgens deze instanties en volgens de gemeente in aanmerking voor een omgevingsvergunning.

Wilt u meer informatie?

In het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure ligt het ontwerpbesluit ter inzage bij de Receptiebalie op de 1e etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (3431 LZ). U kunt daar iedere werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur zonder afspraak terecht en vragen naar het gewenste stuk.

Wilt u een zienswijze indienen?

In de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, mag iedereen op het ontwerpbesluit reageren. Zo´n reactie heet een zienswijze en kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van Nieuwegein, t.a.v. afdeling Ruimtelijk Domein (RD), Postbus 1, 3430 Nieuwegein. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u van 08.30 uur tot 17.00 uur contact opnemen via ons Klant Contact Centrum, tel. 14 030 of via e-mailadres gemeente@nieuwegein.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Het verslag van dat gesprek vormt vervolgens uw zienswijze. Na afloop van de terinzagelegging neemt de gemeente een definitief besluit waarvan indieners van zienswijzen een afschrift krijgen. De gemeente licht in haar besluit toe hoe zij de zienswijzen bij het besluit betrokken heeft. U kunt in dit Gemeenteblad lezen wanneer de gemeente een definitief besluit over de aanvraag heeft genomen. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden beroep indienen.