Gemeenteblad van Pijnacker-Nootdorp

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Pijnacker-NootdorpGemeenteblad 2019, 152283Beschikkingen | afhandelingMelding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Stoomweg 13 te Nootdorp

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp bekend dat op 7 juni 2019 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor het realiseren van gesloten bronsystemen. De locatie betreft Stoomweg 13, 2631 RR te Nootdorp (zaaknummer 00553425).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De melding ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.