Gemeenteblad van Leidschendam-Voorburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Leidschendam-VoorburgGemeenteblad 2019, 152281Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning De Star 51 Leidschendam realiseren clubhuis voor Swing Away

Algemene informatie

Omgevingsvergunning aangevraagd voor het planologisch mogelijk maken van een nieuw clubhuis voor Swing Away voor de duur van maximaal tien jaar.

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Datum aanvraag: 18 juni 2019

Ons kenmerk: 547648

Inzage

Ingekomen aanvragen zijn op verzoek digitaal in te zien, hiervoor kan u contact opnemen met telefoonnummer 14070 of stuur een e-mail aan info@lv.nl, vermeld hierbij het bovenstaand kenmerk.