Gemeenteblad van Voorschoten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorschotenGemeenteblad 2019, 152260Beschikkingen | afhandelingGemeente Voorschoten – kennisgeving ontvangen van Duiveltje cafe, Planciusplantsoen 31 voor een feest met muziek op 28 juni 2019 van 17.45 uur tot 21.00 uur

Z/19/032773

 

De kennisgeving incidentele festiviteiten is van toepassing op inrichtingen die vallen onder het Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer (Activiteitenbesluit). Deze inrichtingen, zoals horecabedrijven en sport- of buurtverenigingen, mogen twaalf dagen per jaar een kennisgeving doen waarbij de standaard geluidsnormen (zoals genoemd in het Activiteitenbesluit) worden overschreden.

Tijdens deze dagen zijn de ‘Beleidsregels feestgeluid’ van toepassing. Het maximale geluidsniveau op de gevel van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen mag niet hoger zijn dan 70 dB(A). Na 01.00 uur mag dit niet hoger zijn dan 45 dB(A).

Incidentele festiviteiten moeten minstens twee weken voor aanvang worden gemeld.

 

Er is geen bezwaar mogelijk

 

Meer informatie: afdeling Publiekszaken, telefoonnummer 14071