Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Lienderweg 55 te Asten

De wettelijke beslistermijn van de volgende aanvraag omgevingsvergunning is met 6 weken verlengd op genoemde datum:

 

Lienderweg 55 te Asten

het uitbreiden van de veldverlichting tenniscomplex 11-06-2019

 

 

Naar boven