Gemeenteblad van Venlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenloGemeenteblad 2019, 152224Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning - Kloosterstraat 28 en 30 te Venlo

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning heeft besloten de beslistermijn te verlengen:

 

Kloosterstraat 28 en 30 te Venlo

Voor het veranderen van een winkel met magazijn naar winkel met 8 appartementen

Verzonden op 18 juni 2019

Kenmerk 1471772

Door dit besluit is de uiterste beslisdatum 31 juli 2019

 

Bezwaar/beroep

Tegen dit verlengingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.