Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2019, 152215Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Bleekerweg ongenummerd te Heusden

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

 

Bleekerweg ongenummerd te Heusden

het aanleggen van een ondergronds warmtenet 12-06-2019

 

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.