Gemeenteblad van Reusel-De Mierden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenGemeenteblad 2019, 152172Beschikkingen | afhandelingBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Hulselsedijk 7c in Reusel, het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning nummer REU-2018-0341 (bouwen van een woning)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Locatie:

Hulselsedijk 7c in Reusel

Omschrijving:

het gewijzigd uitvoeren van omgevingsvergunning nummer REU-2018-0341 (bouwen van een woning)

Besluitdatum:

18 juni 2019

Zaaknummer:

REU-2019-0423

Onderdelen:

  • Bouwen

  • Inrit/Uitweg

Procedure:

Regulier

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5540 AA Reusel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 19 juni 2019 en bedraagt 6 weken.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.