Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2019, 152105Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag voor het plaatsen van een reclamezuil nabij de afrit A7 te Marum

Op 10 juni 2019 heeft de gemeente Westerkwartier een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een reclamezuil nabij de afrit A7 te Marum. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z201902267. De aanvraag betreft:

  • het bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.