Gemeenteblad van Dordrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DordrechtGemeenteblad 2019, 152021Beschikkingen | afhandelingGemeente Dordrecht, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Blauwpoortsplein

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij hebben besloten de beslistermijn op de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning te verlengen met 6 weken:

 

Aanvraag:

Z-19-355471

Activiteit:

  • Bouw

Voor: het realiseren van een afmeervoorziening

Locatie: Blauwpoortsplein

Datum besluit: 18 juni 2019

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvraag heeft beslist.