Gemeenteblad van Tilburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgGemeenteblad 2019, 152017Beschikkingen | aanvraagUdenhout, verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2019-01573 Spoorakkerweg 4 te Udenhout, nieuw bouwen van een pand,

 

Het college van B en W maakt bekend dat zij op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de beslistermijn van bovenstaande aanvraag met zes weken heeft verlengd.

 

Kenmerk: - Z-HZ_WABO-2019-01573 - V - Spoorakkerweg 4 te Udenhout.docx