Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2019, 151991Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag voor het vervangen,vernieuwen en vergroten van de berging Medenerweg 15 in Den Ham

Op 30 mei 2019 heeft de gemeente Westerkwartier een aanvraag ontvangen voor het het vervangen,vernieuwen en vergroten van de berging op locatie Medenerweg 15 in Den Ham. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z201902169. De aanvraag betreft:

  • het bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.