Gemeenteblad van Leusden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeusdenGemeenteblad 2019, 151971Overige overheidsinformatieGemeente Leusden - Kennisgeving van Buiten behandeling stellen omgevingsvergunning - 't Koendert 6

 

De gemeente heeft op 18 juni 2019 op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht besloten om de aanvraag met zaaknummer WABO-2019-105 voor een omgevingsvergunning op locatie 't Koendert 6 te Leusden buiten behandeling te stellen. De aanvraag betreft het plaatsen van een verdieping op de bestaande bebouwing

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van Leusden, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, postbus 150, 3830 AD Leusden. De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via gemeente@leusden.nl of telefoonnummer 14 033.