Gemeenteblad van Borsele

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorseleGemeenteblad 2019, 151926Beschikkingen | aanvraagAanvraag Omgevingsvergunning, Merietstraat en van Steestraat te 's-Heerenhoek.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag om omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: HZ_WABO-2019-522

Ingekomen: 6-6-2019

Projectomschrijving: realisatie van een parkeerstrook aan de Merietstraat en een parkeerterrein welke aansluit op devan Steestraat te 's-Heerenhoek.

De aanvraag ligt vanaf de publicatiedatum gedurende 2 weken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. De aanvraag en bijbehorende stukken zijn iedere werkdag in te zien gedurende reguliere openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 2 weken na publicatie een schriftelijke zienswijze indienen tegen een aanvraag. Uw zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Borsele, postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.