Gemeenteblad van Gouda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoudaGemeenteblad 2019, 151919Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Klein Amerika 9 in Gouda

Op 18 juni 2019 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Gouda besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met kenmerk 2019275139 voor het uitvoeren van diverse herstelwerkzaamheden gemeentelijke monument op de locatie Klein Amerika 9 in Gouda te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken.

 

Tegen het verlengen van de beslistermijn kan geen bezwaarschrift of zienswijze worden ingediend.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.