Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2019, 151897Beschikkingen | afhandelingGeesbrug - Iepenlaan/Esdoornlaan: voor het organiseren van Feestweek Geesbrug

De Burgemeester van Coevorden maakt bekend dat op grond van de Algemene plaatselijke verordening Coevorden vergunning is verleend voor het organiseren van het evenement Feestweek Geesbrug, dat op 26, 27, 28, en 29 juni 2019 plaatsvindt in Geesbrug op het grasveld op de hoek van de Esdoornlaan en de Iepenlaan. Tevens is er toestemming verleend voor het plaatsen van: Een tent met een afmeting van 24x12m; Een toiletwagen; Een aggregaat; Een snackwagen.; Twee kermisattracties met RAS-nummers 247571172 en 702367117.

 

Verzonden op 19 juni 2019

 

Kenmerk 13858-2019

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Zie hiervoor de informatie op www.coevorden.nl/product/bezwaarschrift-indienen.

 

Coevorden, 19 juni 2019