Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2019, 151883Beschikkingen | aanvraag2019WB0531 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning

Locatie : Smaragddijk 40, 4706 MA Roosendaal

Omschrijving : Omgevingsvergunning voor het realiseren van een droogloop voor voordeur en garage

Registratienummer : 2019WB0531

Publicatiedatum : 21-6-2019

Datum aanvraag : 12 juni 2019

U kunt de ingediende aanvraag inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.