Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 151670Beschikkingen | aanvraagVerlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bouwen van een woonhuis, Heidestraat 149, Susteren

Burgemeester en wethouders van gemeente Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van art. 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

 

  • Activiteit: het bouwen van een woonhuis

  • Locatie: Heidestraat 149 te Susteren

  • Datum besluit: 11 juni 2019

  • Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslistermijn: 25 juli 2019

 

Echt-Susteren, 20 juni 2019