Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2019, 151666Beschikkingen | aanvraagOosterhesselen - Weesboom 6: voor het kappen van een eik (aanvraag)

Omgevingsvergunning - ontvangst aanvraag

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat deze aanvraag om een omgevingsvergunning binnen is gekomen, als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze aanvraag volgt de reguliere voorbereidingsprocedure.

 

Ontvangen op 17 juni 2019.

 

Zaak - 32017-2019