Gemeenteblad van Leidschendam-Voorburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Leidschendam-VoorburgGemeenteblad 2019, 151627Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Veursestraatweg 96 en 98 Leidschendam realiseren doorgang

Algemene informatie

Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een doorgang op de eerste verdieping en een droogloop ter plaatse van de kap.

Datum bekendmaking besluit: 18 juni 2019

Ons kenmerk: 536023

Meer informatie?

Het besluit kunnen we op uw verzoek digitaal toezenden, hiervoor kan u contact opnemen met telefoonnummer 14070 of stuur een e-mail naar info@lv.nl, vermeld hierbij het bovenstaand kenmerk.

Bezwaarclausule 

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit.

Maakt u gebruik van internet en heeft u een DigiD? Dien uw bezwaarschrift dan digitaal in via https://www.lv.nl/bezwaar-en-beroep.

Heeft u geen internet of wil u liever per brief bezwaar maken dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam.

Vermeld in uw bezwaarschrift:

 

 • 1.

  naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres;

 • 2.

  de datum en handtekening;

 • 3.

  een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;

 • 4.

  de argumenten voor bezwaar. 

  Voorlopige voorziening 

  Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Meer informatie hierover vind u hier.