Gemeenteblad van Waterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaterlandGemeenteblad 2019, 151611Beschikkingen | aanvraagVerlening beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van sleufsilo's, Aandammergouw 10, Zuiderwoude 

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Aandammergouw 10 in Zuiderwoude voor het realiseren van sleufsilo's

(verzonden 14 juni 2019)

 

Voor de activiteit(en):

 

  • het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

 

De beslistermijn wordt met zes weken verlengd om de aanvrager in de gelegenheid te stellen de aanvraag aan te passen. De nieuwe uiterste beslisdatum is 10 september 2019.

 

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3. Awb)