Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2019, 151597Overige besluiten van algemene strekkingEerste wijziging subsidieplafond voor circulaire bedrijvigheid

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Almere,

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Almere 2011,

 

 

BESLUIT:

 

 

De op 26 maart 2019 navolgende vastgestelde subsidieplafonds voor het jaar 2019:

 

 • 1.

  Subsidie circulaire bedrijvigheid - cofinanciering € 70.000,-

 

 • 2.

  Subsidie circulaire bedrijvigheid – circulaire scan € 30.000,-

 

Te verhogen naar:

 

 • 1.

  Subsidie circulaire bedrijvigheid - cofinanciering € 140.000,-

 

 • 2.

  Subsidie circulaire bedrijvigheid – circulaire scan € 60.000,-

 

 

De verdeelsleutel van boven vermelde categorieën van subsidies blijft ongewijzigd, te weten: “Wie het eerst komt, die het eerst maalt”.

 

Aldus vastgesteld,

Almere, 17 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Almere,

namens hen,

S. van Voorn

Programmamanager Energy on Upcycling