Gemeenteblad van Dordrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DordrechtGemeenteblad 2019, 151571Beschikkingen | aanvraagGemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een onttrekking woonruimte Ockenburg 67 te Dordrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een onttrekking woonruimte hebben ontvangen:

 

Aanvraag:

Z-19-349349

Activiteit:

Voor: het omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte

Locatie: Ockenburg 67 te Dordrecht

Datum ontvangst: 14 maart 2019

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvraag heeft beslist.Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.