Gemeenteblad van Aalsmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AalsmeerGemeenteblad 2019, 151564Beschikkingen | afhandelingGemeente Aalsmeer - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Schoolstraat 19 in Aalsmeer

Zaaknummer Z19-030147

Gemeente Aalsmeer heeft op 18 juni 2019 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een vrijstaand woonhuis aan de achterzijde. De locatie is Schoolstraat 19 in Aalsmeer. De omgevingsvergunning is toegekend.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Aalsmeer. Dit kan op dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur (enkel op afspraak). U kunt een afspraak maken via 0297–387575. U kunt zonder afspraak terecht bij Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. De actuele openingstijden van de Balie Bouwen en Vergunningen in Amstelveen vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Hoe u bezwaar kunt indienen leest u op aalsmeer.nl/bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 19 juni 2019 en bedraagt 6 weken.