Gemeenteblad van Tynaarlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TynaarloGemeenteblad 2019, 151516Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Wilhelminalaan 4 te Zuidlaren; het wijzigen van de brandcompartimentering

Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Locatie : Wilhelminalaan 4 te Zuidlaren

Omschrijving : hetwijzigenvan de brandcompartimentering

Ontvangen : 17 juni 2019

Kenmerk : WABO-20190687

Rechtsmiddel: Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt worden.