Gemeenteblad van Wageningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WageningenGemeenteblad 2019, 151505Beschikkingen | afhandelingTorckpark, verleende evenementenvergunning “Woetstok" op 29 juni 2019, van 08:00 uur tot 00:00 uur.

Voordat u een reactie indient, kunt u de aanvraag en bijbehorende stukken opvragen via e-mail naar loketruimte@wageningen.nl. Daarna kunt u eventueel reageren door een brief te schrijven naar het College van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6700 AA, Wageningen. In uw reactie kunt u aangeven waarom u voor of tegen het verlenen van de vergunning bent. Vermeld bij uw zienswijze tevens uw naam en adres en het betreffende kenmerk. Let er wel op dat uw reactie bijtijds binnen is, de gemeente Wageningen is voornemens om aanvragen ruim binnen de wettelijke termijn (acht weken) af te handelen