Gemeenteblad van Beuningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeuningenGemeenteblad 2019, 151469Beschikkingen | aanvraagGemeente Beuningen – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4484781 - Fries 3 te Beuningen Gld

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Locatie : Fries 3 te Beuningen Gld

Omschrijving : verlagen van de stoep c.q. aanleg van een uitrit

Datum ontvangst : 17 juni 2019

Zaaknummer ODRN : W.Z19.105543.01

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.