Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2019, 151432Beschikkingen | afhandelingZ-18-047359 Gemeente Stadskanaal : Rectificatie Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Höchterweg 4

Abusievelijk is in het gemeenteblad van 13 juni 2019 een bekendmaking gepubliceerd voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het legaliseren van een paardenhouderij. Dit is niet het geval, er is nog geen besluit genomen en er liggen geen stukken ter  inzage.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente (0599 631 631).