Gemeenteblad van Dordrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DordrechtGemeenteblad 2019, 151414Beschikkingen | aanvraagGemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Vrieseweg 62 te Dordrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Aanvraag:

Z-19-355417

Activiteit:

  • Bouw

Voor: het splitsen van het pand in 2 appartementen

Locatie: Vrieseweg 62 te Dordrecht

Datum ontvangst: 14 juni 2019

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvraag heeft beslist. Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.