Gemeenteblad van Teylingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TeylingenGemeenteblad 2019, 151389Beschikkingen | aanvraagNieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdstraat 319 (naast) in Sassenheim, Kenmerk Z-19-085981

De aanvraag betreft het plaatsen van een reclamebord

 

Datum ontvangst 13 juni 2019

 

Als u op de aanvraag wilt reageren en/of meer informatie wenst te ontvangen dan kunt u een e-mail sturen aan omgevingsvergunningen@hltsamen.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeld u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0252.

Mocht u willen reageren op een ingekomen aanvraag, doet u dat dan zo spoedig mogelijk aangezien wij gehouden zijn aan wettelijke beslistermijnen.