Gemeenteblad van Wageningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WageningenGemeenteblad 2019, 151341Beschikkingen | aanvraagHaarweg (buitengebied): nieuwe aanvraag, hoogspanningsverbinding Wageningen-Ede ondergronds brengen, reguliere procedure werkzaamheden

Haarweg (buitengebied), hoogspanningsverbinding Wageningen-Ede ondergronds brengen, 2019W1380, ontvangen op 13-06-2019

 

 

Voordat u een reactie indient, kunt u de aanvraag en bijbehorende stukken opvragen door een mail te sturen naar loketruimte@wageningen.nl. Daarna kunt u eventueel reageren door een brief te schrijven naar het College van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6700 AA, Wageningen. In uw reactie kunt u aangeven waarom u voor of tegen het verlenen van de vergunning bent. Vermeld bij uw zienswijze tevens uw naam en adres en het betreffende kenmerk. Let er wel op dat uw reactie bijtijds binnen is, de gemeente Wageningen is voornemens om aanvragen ruim binnen de wettelijke termijn (acht weken) af te handelen