Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2019, 151306Beschikkingen | afhandelingGeesbrug - Iepenlaan/Esdoornlaan: Ontheffing Drank- en Horecavergunning

De Burgemeester van Coevorden maakt bekend dat op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing is verleend voor het verstrekken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het evenement Feestweek Dalerpeel 2019, welke georganiseerd wordt van 26 juni 2019 tot en met 29 juni 2019 t.h.v. Kruising Iepenlaan/Esdoornlaan (bij grote speeltuin) te Geesbrug.

Deze ontheffing is geldig op: Woensdag 26 juni 2019 van 13:00 uur tot 16:00 uur en van 20:00 uur tot 23:00 uur; Donderdag 27 juni 2019 van 19:00 uur tot 23:00 uur; Vrijdag 28 juni 2019 van 19:00 uur tot 23:59 uur; Zaterdag 29 juni 2019 van 13:30 uur tot 17:00 uur en van 20:30 uur tot zondag 01:00 uur.

 

Verzonden op 17 juni 2019

 

Kenmerk 20739-2019

 

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Zie hiervoor de informatie op http://www.coevorden.nl/nieuws/bekendmakingen/bezwaar-makenwww.coevorden.nl/product/bezwaarschrift-indienen.

 

 

Coevorden, 18 juni 2019