Gemeenteblad van Wijk bij Duurstede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wijk bij DuurstedeGemeenteblad 2019, 151251Beschikkingen | afhandelingWet Milieubeheer, verandering van de wijze van verwarming, Langbroekerdijk A 46, Langbroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

 

  • Meubelmakerij De Schrijn V.OF. voor het adres:

    Langbroekerdijk A 46 in Langbroek. De melding heeft betrekking op de verandering van de wijze van verwarming.

     

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij: Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon 088-022 50 00

 

Kenmerk gemeente WbD: 2019-341