Gemeenteblad van Beuningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeuningenGemeenteblad 2019, 151219Beschikkingen | aanvraagGemeente Beuningen – aanvraag omgevingsvergunning - OLO 4484741 - Vordingstraat Kadastraal E perceelnummer 1644 te Ewijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Locatie : Vordingstraat Kadastraal E perceelnummer 1644 te Ewijk

Omschrijving : bouwen van een woonhuis

Datum ontvangst : 17 juni 2019

Zaaknummer ODRN : W.Z19.105534.01

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.