Gemeenteblad van Horst aan de Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Horst aan de MaasGemeenteblad 2019, 151175Beschikkingen | aanvraagVonkelweg 1 te Broekhuizen, aangevraagde omgevingsvergunning 21 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is aangevraagd:

Beschrijving

oprichten van een zorgboerderij

Procedure

Kennisgeving

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Deze aanvraag ligt niet ter inzage.

Bezwaren of zienswijzen

U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de behandelende afdeling, tel. (077)477 97 77.

Email geen rechtsgeldige correspondentie

Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures ondertekend moeten worden en daarom niet per email ingestuurd kunnen worden.