Gemeenteblad van Vlaardingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenGemeenteblad 2019, 151030Beschikkingen | afhandeling



Omgevingsvergunning verlengingsbesluit, aanleggen in-uitrit, Populierendreef 157, Vlaardingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verlengd:

 

Voor : het aanleggen in-uitrit

Met de adressering : Populierendreef 157

Kenmerk : OVXINR-5758

Type aanvraag : omgevingsvergunning regulier

Datum ontvangst : 23 april 2019

Datum verlengingsbesluit : 13 juni 2019

 

Het verlengingsbesluit en de bijbehorende stukken kunt u digitaal opvragen via het gemeentelijk e-mailadres:

bor@vlaardingen.nl