Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 149855Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Oude Veiling 15 in Fijnaart

plaatsen van een nieuwe schutting

10 juni 2019

Lapdijk 18 in Moerdijk

wijzigen van de reeds eerder verleende vergunning

5 juni 2019

Steenweg 49 in Moerdijk

plaatsen van de mariakapel en verlichtingsarmaturen in de klokkentoren

11 juni 2019

Achterdijk 61 in Zevenbergen

plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning

7 juni 2019

Noordhaven - Zuidhaven in Zevenbergen

realiseren van bruggen en steigers

6 juni 2019

Hazeldonk 6 in Langeweg

uitbreiden van de woning

6 juni 2019

  

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.