Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 149522Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Turfweg 9, 5472 LL te Loosbroek

Het plaatsen van een kleine windmolen

 

Datum ontvangst: 15-06-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 26 juni 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze