Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 149426Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Nistelrodensedijk 8, 5472 LB te Loosbroek

Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ivm huisvesten arbeidsmigranten

 

Datum ontvangst: 14-06-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 26 juni 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze